MMMMBuddies EMOTIE KAARTEN 
(Mind - Mode - Mood - Mental) 

 

 

 

Wat is het is?

 

Deze kaartjes kunnen ingezet worden als communicatie tool in pedagogische of therapeutische settings. 

 

Er werd gekozen voor eenvoudige illustraties zodat de kaarten voor een zo breed mogelijk publiek gebruikt kunnen worden; kinderen, (jong)volwassenen, mensen met een beperking, enz. 

 

Het gebruik van niet gender-specifieke personages maakt het ook mogelijk om de kaarten met iedereen te gebruiken en ze ook gemakkelijker in te zetten bij het beschrijven van situaties. Alle kaarten kunnen zowel een vrouwelijke/ mannelijke of niet-binaire rol toegekend krijgen. 

 

Elke kaart beeld een verschillend gevoel of gemoedstoestand uit. De interpretatie van de kaarten kan en mag voor iedereen persoonlijk en verschillend zijn. Daarom werd er gekozen om de uitgebeelde emotie of gemoedstoestand niet op de kaart te schrijven. 

 

De kaarten kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Ik ben er van overtuigd dat de hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, ouders en therapeuten onder jullie, eigen creatieve manieren gaan vinden om met deze tool aan de slag te gaan. 

 

Korte “starters” oefeningen

 

  • Leg aan de hand van de kaarten je dag/week (chronologisch) uit. Wat is er gebeurd - welke emoties voelde je - welke kaarten heb je daarvoor gekozen - waarom - etc. 

  • Kies 3 kaarten om te beschrijven hoe je je nu, in het moment, voelt. Leg uit waarom je net deze kiest. Welke 3 kaarten zou je zeker niet nemen - waarom niet?

  • welke kaarten zouden andere mensen je toekennen volgens jou (je partner - je vrienden - je collega’s, etc.) leg uit. Komt het overeen met de kaarten die je jezelf zou geven? waarom wel/niet? 

  • Bij concrete conflict/angst/verdriet/probleem situaties: Hoe voelde je je? Hoe reageerde je? Hoe voelde de andere partij zich? Welke ‘buddy’ zou er in de toekomst voor kunnen zorgen dat je hier anders op reageert? (telkens met toekenning van kaarten) 

  • … 

 

Voorbeeld gesprekken

 

Hoe voel jij je in de groep? (groepsgesprek) 

 

Zet je met de groep rond de tafel. 

Leg alle kaarten open op tafel zodat iedereen de afbeeldingen kan zien. 

 

Geef aan elke deelnemer de opdracht om één kaart te kiezen die hij of zij bij zich vindt passen.
Je kiest dus een kaart die weergeeft wie je bent binnen de groep, hoe je je open stelt of opstelt. 


Eens iedereen een kaart heeft gekozen, mag elke deelnemer om beurt even een woordje uitleg geven over de gekozen kaart en waarom ze dit passend vinden bij hun rol in de groep. 

 

Nadien mag de persoon aan de beurt zijn of haar kaart, bewust, ergens op de tafel of in de ruimte leggen. Wederom met de opdracht om de kaart zo te positioneren dat het iets zegt over zijn of haar rol/aanwezigheid/gevoel in de groep. Zo kan iemand er voor kiezen om de kaart midden op de tafel te zetten omdat hij of zij vind dat ze vaak ten midden van de groep staat of vaak een aanwezige rol opneemt. Of kan iemand er voor kiezen om de kaart dicht bij een andere persoon te leggen omdat zij vaak samen werken, en zo voort.

 

Bevraag in groep waarom iemand een bepaalde plaats kiest, ga in gesprek met elkaar, leer elkaar beter kennen. 

 

Sluit af met een ronde tafel gesprek over de ervaringen van de groep. Hoe was het om deze denkoefening toe te passen? Voel je je nu anders in de groep? Wat is je bij gebleven? 

 

Wat heeft de buddy nodig om zich beter te voelen? (in gesprek met kinderen)

 

Leg de kaarten open op tafel.

Vraag je kind(eren) om drie kaarten uit te kiezen waar buddies op staan die niet zo vrolijk zijn.


Welke emoties zijn er volgens je kind? Wat voelt de buddy? 

 

Bevraag vervolgens wat er helpend zou zijn voor deze buddy? 

Wie zou er kunnen helpen en hoe?
Zijn er andere buddies op tafel die zouden kunnen helpen?
Welke zou je kind kiezen? waarom? 

Wat zou deze buddy kunnen doen?

Vraag eventueel of hij of zij al zo’n situatie heeft meegemaakt. Hoe liep dit? 

 

Op deze oefening bestaan ontelbare varianten. Als je kind snel boos, ontmoedigd of gefrustreerd wordt kan je samen aan de slag met de kaarten om uit te zoeken wat er helpend zou kunnen zijn. 

 

Deze oefeningen kunnen ook in kleine groepen met kinderen worden ingezet om conflicten of misverstanden te bespreken en elkaar beter te begrijpen. Hoe voelde de kinderen zich in een bepaalde situatie? Kunnen ze daar een kaartje aan associeren? 

Hoe zouden ze zich graag willen voelen? Welke buddy zou hun kunnen helpen? enz. 

 

laat je creativiteit erop los! 

Voel je vrij om ervaringen, ideeën, oefeningen, suggesties, tips en tricks door te sturen naar info@valriart.be en check de blog op instagram @mmmmbuddies  - cheers - Valri